Jak nauczyć dziecko samodzielności?


Jeśli często podejmujemy za dziecko decyzje oraz wyręczamy je w obowiązkach, możemy nieświadomie niszczyć jego samodzielność. Tym samym o wiele trudniejsza będzie przeprawa przez przedszkole, a także praca czy zabawa w grupie. Jak zatem nauczyć dziecko samodzielności i dać mu autonomię, której tak bardzo potrzebuje?

 

jak nauczyć dziecko samodzielności

Spis treści:

1. Po pierwsze dajmy dziecku szansę na samodzielność

2. Nie krytykujmy samodzielnych prób dziecka

3. Dajmy możliwość decydowania

 

Po pierwsze, dajmy dziecku szansę na samodzielność

Pomimo że niekiedy kłóci się to z naszym instynktem rodzicielskim, warto dawać szansę naszym pociechom na samodzielne poradzenie sobie z problemami. Nie oznacza to jednak, aby nie udzielać wsparcia, ale nie biegnijmy od razu do niego, kiedy samo próbuje rozwiązać problem.

Wyręczanie go w ubieraniu czy w sprzątaniu, tylko opóźnia naukę samodzielności. Zamiast tego warto zachować czujność i być gotowym do pomocy, kiedy dziecko samo o to poprosi. Naprowadzanie i dawanie wskazówek, zamiast konkretnych rozwiązań, jest najlepszą metodą, aby nasza pociecha była bardziej zaradna i umiała sama poradzić sobie z wyzwaniami.

Nie krytykujmy samodzielnych prób dziecka

Nauka na błędach jest najbardziej efektowym sposobem na zbieranie doświadczeń i usamodzielnianie się. Jeśli za każdym razem będziemy wytykać pomyłki i krytykować dziecko za niedociągnięcia, możemy je tylko oddalić od niezależności. Pozwólmy mu zatem popełniać błędy i próbować robić rzeczy po swojemu. Tylko w ten sposób najmłodsi nauczą się wyciągać wnioski i będą umieli pracować nad swoimi słabościami.

Istotne także, aby nie krytykować ani nie porównywać dziecka do innych. W końcu każdy nas jest inny i w swoim zakresie nabywa nowe umiejętności. Ciągłe porównywanie do rówieśników może tylko demotywować oraz pomniejszać pewność siebie, co przełoży się na strach przed samodzielnością w dorosłym życiu. W efekcie dziecko straci chęć, aby podejmować się nowych wyzwań, skoro jego wysiłki nie są nigdy wystarczająco dobre w oczach jego rodziców.

Dajmy możliwość decydowania

Nabywanie samodzielności jest nieodłącznie związane z decydowaniem o sobie i podejmowaniem decyzji. Nawet z pozoru najmniejsze decyzje mogą mieć dla dziecka wielką wagę. Wybór ubioru do przedszkola, posiłku, czy też aktywności daje najmłodszym poczucie autonomii i słuszności swoich przekonań oraz potrzeb.

Możliwość podejmowania decyzji zawsze należy dostosowywać do wieku dziecka. Istotne jest, aby nie karcić naszej pociechy i nie wytykać błędów. Nawet jeśli jej wybór będzie nie najlepszy, stwarza to tylko szanse na naukę na swoich błędach. Zamiast krytykować, lepiej wspólnie przeanalizować dlaczego dziecko wybrało tak, a nie inaczej. Dzięki rozmowie i zachowaniu czujności możemy towarzyszyć mu w emocjach i okazać wsparcie.

Nabywanie nowych umiejętności oraz autonomii w działaniu zawsze uzależniamy od wieku dziecka. Najlepiej pokazać mu granice, które określą jego samodzielność i działania, jakich może się podjąć na dany moment. Najważniejsze jednak, aby zachować samemu dobrą postawę i pozwolić dziecku na naukę poprzez doświadczanie. Swoim przykładem zaś możemy mu pokazać, jak respektować granice swoje oraz innych.

fot.: pexels.com